NLP คืออะไร


NLP คืออะไร

NLP หรือ Neuro Linquistic Programming คือ กระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านทางการสื่อสารที่ใช้และไม่ใช้คำพูด และเป็นการกำหนดพฤติกรรมและการกระทำของเราให้มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ กระบวนการนี้จะลงลึกไปที่การทำงานของจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จึงทำให้สามารถปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อต่างๆที่มีต่อตัวเองและการมองโลกรอบตัวเรา ทำให้พฤติกรรมและการกระทำสอดคล้องกับความต้องการจากภายใน สามารถควบคุมชีวิตและเป็นนายตัวเองได้อย่างแท้จริง 

ถ้าจะพูดง่ายๆ คือ NLP เป็นวิธีการปรับจิตใต้สำนึกให้สั่งใจและร่างกายเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่จุดหมายและความเป็นเลิศในด้านต่างๆของชีวิต  ซึ่งสามารถทำได้โดยสร้างความสำเร็จจากตัวเองและจากการศึกษาความสำเร็จจากผู้อื่นและนำมาปรับใช้กับตัวเรา (model of excellence)

จิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนกัปตันเรือ ร่างกายของเราเปรียบเสมือนเรือ  จิตสำนึกของเราเปรียบเสมือนหางเสือเรือ....กัปตันเรือมีหน้าที่บังคับทิศทางของเรือผ่านทางหางเสือเรือ  ฉันใดก็ฉันนั้น จิตใต้สำนึกมีหน้าที่บังคับร่างกาย ความคิด และการกระทำของเราผ่านทางจิตสำนึกของเรานั่นเองค่ะ    

เวลาเราอยากจะทำอะไร เราคิดเราลงมือทำ ทุกอย่างในชีวิตประจำวันถูกดำเนินการโดยจิตสำนึก  แต่จิตใต้สำนึกของเราลึกลงไปมากกว่านั้นค่ะ  จิตใต้สำนึกคือกลไกในการควบคุมการทำงานของร่างกายอัตโนมัติ เช่น การหายใจ จิตใต้สำนึกเก็บความจำทุกอย่างทุกรายละเอียดตั้งแต่เราเกิดจนบัดนี้ไม่เคยลืมเลือน แม้เราจะโตขึ้นจิตสำนึกของเราจะลืมเหตุการณ์หลายๆอย่างในวัยเด็กเนื่องจากสมองของคนเราเก็บความจำได้จำกัดเท่านั้น แต่จิตสำนึกไม่เคยลืม กล่าวกันว่าจิตสำนึกเก็บประสบการณ์ ความจำ ความรู้สึกข้ามภาพข้ามชาติด้วยเช่นกันค่ะ

NLP ไม่ใช่ศาสตร์ลึกลับหรือเข้าใจยากแต่อย่างได สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆด้านของชีวิตคนเรา เรื่องจาก NLP เน้นที่การทำงานของจิตใต้สำนึกกับร่างกายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศในด้านต่างๆของชีวิต


 
Powered by MakeWebEasy.com