International Certification Training

 

Certifications Training in Neuro Linguistic Programing (NLP), Time Line Therapy, NLP Coaching

มาร่วมค้นพบ......LIFE TIME KNOWLEDGE ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพทะลุขีดจำกัดแบบเดิมๆ มีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กับหลักสูตร Training คุณภาพระดับโลก ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันนานาชาติถึง 2 แห่ง คือ American Board of NLP (ABNLP) และ Time Line Therapy™ Association (TLTA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 


คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้ 3 รูปแบบ (สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและโค้ช) คือ

หลักสูตรคอร์สที่เรียนระยะเวลาจำนวนวันที่จัด

x3 Certificates

ระดับ Practitioner Level

NLP, NLP Coaching และ Time Line Therapy™ Certification Training Practitioner Level

หรือ ระดับพื้นฐาน

7 วันติดกัน

6-8 ท่าน

4-10 มิย.63

x3 Certificates
ระดับ Master Practitioner Level

NLP, NLP Coaching และ Time Line Therapy™ Certification Training Master Practitioner Level หรือ ระดับสูง10 วัน (มี 2 วันหยุดแยกกันระหว่างคอร์ส)6-8 ท่าน

รอประกาศ

คอร์สที่นักเรียน

จัดกลุ่มมากันเอง

 

x3 Certifications (NLP/NLP Coaching/Time Line Therapy™ Practitioner Level

หรือ ระดับพื้นฐาน


ดูรายละเอียดจากคอร์สด้านบน6-8 ท่านวันที่นักเรียนกำหนดเองและทำการตกลงกับผู้สอน


Neuro Linguistic Programing (NLP) หรือศาสตร์โปรแกรมสมองจิตใต้สำนึก จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดและมุมมองต่อตัวคุณเองและสิ่งรอบตัวไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน สามารถทำให้คุณมีความสามารถในการใช้คำพูดโน้มน้าวตัวเองและผู้อื่นเพื่อให้คิดและปฏิบัติตัวในรูปแบบที่เปลี่ยนไปเพื่อชีวิตที่มีความสุขและสำเร็จตามเป้าหมาย

Time Line Therapy™ เป็นศาสตร์ที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เป็นคนใหม่ กับมุมมองของชีวิตที่ทำให้คุณกำจัดขยะอารมณ์แย่ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สร้างเกราะป้องกันทางอารมณ์ในอนาคต 
กำจัดข้อขัดแย้งและสับสนในใจและในชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ ปลดล็อคความคิดและความเชื่อที่ทำให้ชีวิตติดขัด รวมทั้งตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างที่ใจต้องการและสำเร็จอย่างรวมเร็วและมีประสิทธิภาพ

NLP Coaching เป็นทักษะในการใช้ NLP และ Time Line Therapy™ ในการ Coach ผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะทำ Coaching เป็นอาชีพหรือเพียงแค่ต้องเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือนำไปใช้กับตัวเอง คุณก็จะมีความสามารถในการตั้งคำถามและค้นหาปัญหาและแนะนำวิธีการแก้ไขให้กับปัญหาหรือจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าชีวิตคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้ว ไม่ว่าชีวิตคุณมีความสุขอยู่แล้ว ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านจุดท้าท้ายของชีวิต ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังประสบปัญหาต่างๆ รุมล้อม........หลักสูตร Certifications Training นี้ จะทำให้ชีวิตคุณที่สุขและสำเร็จอยู่แล้ว เปลี่ยนเป็นสุขและสำเร็จยิ่งขึ้น ทำให้ชีวิตคุณที่กำลังสับสนหาทางออกไม่เจอและชีวิตไม่มีความสุข เปลี่ยนเป็นเห็นช่องทางและโอกาสในชีวิตและมีความสุขสำเร็จมากขึ้นเท่าที่ใจจะไขว่คว้า.........แล้วคุณจะพบว่าคุณได้เปลี่ยนมุมมองของชีวิตตัวเองโดยสิ้นเชิง และได้พบกับความสุข ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

พิเศษสุดกับ Exclusive & Private Course ระดับ Premium ที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก
.....รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!!!.....

ผู้เข้าร่วมอบรมที่จำกัดจำนวนน้อยมาก จะทำให้ทุกคนไม่ต้องนั่งเรียนอัดแน่นกันในห้องหรือมีจำนวนผู้เข้าอบรมเยอะจนผู้บรรยายไม่สามารถเข้าถึงแต่ละท่านได้

::: ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :::
> ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับการสอนและดูแลอย่างใกล้ชิดจากโค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ)
> การสอนจะเป็นในรูปแบบ Workshop ที่เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาที่ได้รับมาตรฐานระดับ International Standard และเน้นการปฏิบัติจริง ใช้งานในชีวิตจริงได้ทันที พร้อม Case Study มากมายจากโค้ชนุ่นในการทำ Coaching และการแนะนำความรู้ทุกเรื่องที่คุณได้เรียนมาปรับใช้กับผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่านตามพื้นฐานอาชีพและความต้องการเพิ่มเติมที่อยากจะให้โค้ชนุ่นแนะนำได้
> ราคานี้รวมอาหารกลางวันและเบรค, เอกสารและสไลด์ประกอบการอบรม, กระเป๋า, สมุดโน้ตและปากกา

::: เมื่อจบในแต่ละหลักสูตร คุณจะได้รับ :::

> NLP Practitioner Certificate, Time Line Therapy™ Certificate, และ NLP Coaching Certificate ในระดับที่คุณลงเรียน จาก Living Wise Coaching and Training Center โดยโค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) ซึ่งเป็น Certified Trainer ของ Neuro-Linguistic Programing (NLP) และ NLP Coaching จากสถาบัน American Board of NLP (ABNLP) และ Certified Trainer ของ Time Line Therapy™ จากสถาบัน Time Line Therapy™ Association (TLTA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์โค้ชและสอนมากมายจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (สำหรับ Certificate ในระดับนี้ จะทำให้คุณสามารถใช้เทคนิค NLP และ Time Line Therapy™ ในการ Coach ตนเองและผู้อื่นได้แบบตัวต่อตัว)
> สิทธิในการขอ NLP Practitioner Certificate และ NLP Coaching Certificate จากสถาบัน American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา
> สิทธิในการขอ Time Line Therapy™ Practitioner Certificate จากสถาบัน Time Line Therapy™ Association (TLTA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
> สิทธิในการเป็น Coaching Assistance ในการอบรม NLP / Time Line Therapy™/ NLP Coaching ระดับ Practitioner และ Master Practitioner Certificate Trainings กับ โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) ในครั้งถัดๆไป (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนการอบรม) เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะและเพิ่มความมั่นใจในการใช้เทคนิค NLP และ Time Line Therapy™ในชีวิตการงานหรือชีวิตประจำวัน

::: ผู้ที่เหมาะและควรเข้ารับการอบรม :::
> บุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขและสำเร็จอย่างยั่งยืน
> บุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะค้นปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิดที่นำไปสู่ชีวิตที่ติดขัดในบางด้าน และปลดล็อคข้อจำกัดทางความคิด พลิกชีวิตให้ก้าวกระโดด
> บุคคลทั่วไป ที่สนใจการพัฒนาตนเอง อาจเคยลง Course ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ที่สงสัยในชีวิตและยังไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่อชีวิตตัวเองและสิ่งรอบข้างได้
> Coach และ Trainer ผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานทฤษฏี NLP และ Time Line Therapy™ที่แน่น ต้องการทราบเทคนิคในการ Coach และการสอนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของคอร์สหรือโปรแกรมการสอนของคุณ

ไม่ต้องรอปาฏิหารย์จากอะไรหรือจากใคร ชีวิตนี้คุณเป็นเจ้าของและกำหนดเส้นทางเดินของตัวเองด้วยมือและใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ....และคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการและนึกไม่ถึงกับคอร์ส NLP, NLP Coaching และ Time Line Therapy™  ระดับ Practitioner และ Master Practitioner Certification Training ที่เรียนครั้งเดียวนำความรู้ไปใช้ได้ทั้งชีวิต ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่จะติดตัวคุณ ซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้

TAKE ACTION NOW !!
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : noonmethaya  // Line@ : @livingwisecoaching 
Facebook : livingwisecoaching
Email : info@livingwisecoaching.com


Powered by MakeWebEasy.com