บริการ Coaching

 

บริการ Life Coaching แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

   1) ด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development Coaching)
   2) ด้านการเพิ่มความสุขและรักตัวเอง (Self Worth Improvement)
   3) ด้านครอบครัวและการเลี้ยงลูก (Family Coaching)
   4) ด้านความสัมพันธ์ (Relationship Coaching)
   5) ด้านการเพิ่มความสำเร็จในการงาน (Career & Success Coaching)
   6) ด้านการพัฒนาจิต (Soul Enrichment) ผ่านศาสตร์ด้านพลังงานต่างๆ

 

โดยผสมผสานศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายในการโค้ชชิ่งตามความเหมาะสมในแต่ละเคสและสถานการณ์ อาทิ

   NLP (Neuro Linguistic Programming) & NLP Coaching

   Time Line Therapy(TM)

   Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT)

   Past Life Regression

   Hypnosis

   Photo Therapy (โดยใช้ Tools ของ Points of You)

   MBTI (Myers-Brigg Type Indicator)

   Gallup Clifton Strengthsfinder

   Apollo (Profile Career Assessment Instrument)

   TKI (The Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument)

   CBT (Cognitive Behavioral Therapy)

   Reiki

   Life Force Energy Healing

   Photo Therapy

   Chakra Healing

   Tarot for Coaching

Powered by MakeWebEasy.com