บริการ Coachingบริการ Coaching

   1) ด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Improvement Coaching)
   2) ด้านครอบครัว (Family Coaching)
   3) ด้านความสัมพันธ์ (Relationship Coaching)
   4) ด้านการเพิ่มความสำเร็จในการงาน (Success Coaching and Business Coaching)

โดยผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลายในการโค้ชชิ่งตามความเหมาะสมในแต่ละเคสและสถานการณ์ เช่น

   NLP (Neuro Linguistic Programming) & NLP Coaching

   Time Line Therapy

   Past Life Regression

   MBTI (Myers-Brigg Type Indicator)

   Gallup Clifton Strengthsfinder

   Apollo (Profile Career Assessment Instrument)

   TKI (The Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument)

   CBT (Cognitive Behavioral Therapy)

   Reiki

   Energy Healing

    

 

Powered by MakeWebEasy.com