คุณพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตและจิตของคุณหรือยัง
พัฒนาศักยภาพและก้าวข้ามขีดจำกัด
ตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด
กำจัดอุปสรรคและก้าวข้ามขีดจำกัด
ที่ขว้างกั้นคุณ
สู่ความสำเร็จ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่
ที่ประสบความสำเร็จ
เป็นความสำเร็จในทุกมิติทั้งชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการงาน เพราะความสำเร็จ
จะเกิดขึ้นได้ จากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และการพัฒนาความสามารถของคุณเท่านั้น
มีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริง
ปรับสมดุลชีวิต ปรับตัวเองให้มีความสุข
และสามารถส่งต่อทัศนคติดีๆ
ให้ครอบครัวจนถึงรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน
Qualification ของโค้ชนุ่น
NLP Coach Trainer : ให้บริการสอนหลักสูตร NLP Coaching ระดับพื้นฐานและระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับโค้ชอาชีพ และบริการโค้ชชิ่ง one-on-one 
Time Line Therapy Trainer : ให้บริการสอนหลักสูตร Time Line Therapy ระดับพื้นฐานและระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับโค้ชอาชีพ และบริการโค้ชชิ่ง one-on-one โดยใช้ศาสตร์ Time Line Therapy
NLP Trainer : ให้บริการสอนหลักสูตร Neuro Linguistic Programming ระดับพื้นฐานและระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับโค้ชอาชีพ และบริการโค้ชชิ่ง one-on-one โดยใช้ศาสตร์ NLP
Past Life Regression Coach : ให้บริการโค้ชชิ่งผ่านศาสตร์​ Past Life Regression หรือสะกดจิตระลึกชาติบำบัด ในรูปแบบ one-on-one
Gallup Certified Strengths Coach : ให้บริการ Training องค์กรโดยใช้ศาสตร์ที่ช่วยหาพรสวรรค์และจุดแข็งของผู้บริหาร บุคลากรหรือคนในทีม เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพัฒนาจุดแข็งของบุคลากรและการผสมผสานจุดแข็งของคนในทีมที่ทำให้การทำงานโดยรวมประสบความสำเร็จ และบริการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one เพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะค้นหาพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน
Certified MBTI Step I and Step II Coach : ให้บริการ Training องค์กรโดยใช้ศาสตร์ที่ช่วยหาบุคลิคภาพความเป็นตัวตนของบุคลากร ผู้บริหาร หรือคนในทีม และบริการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one เพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะค้นหาบุคลิคภาพ การบริหารจัดการข้อชัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงในชีวิต การสื่อสาร การตัดสินใจ และการก้าวผ่าน Mid Life Challenge ของตัวเองที่ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้านอย่างที่คุณนึกไม่ถึง

Certified Apollo Profile Career Assessment Instrument Coach : ให้บริการ Trainining HR หรือบุคลากรในองค์กร เพื่อค้นหาว่าพนักงานในระดับต่างๆ มีความชอบในงานที่ทำอย่างไร มีแรงบันดาลใจในการทำงานแบบไหน และมองว่าการทำงานสำคัญต่อชีวิตพวกเขาอย่างไร ซึ่งองค์กรสามารถใช้ข้อมูลนี้มาคัดเลือก ปรับตำแหน่ง และพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สำหรับการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one คุณจะทราบว่าองค์กรใหญ่มองหาคนที่มีทัศนคติและความสามารถแบบไหนเข้าร่วมงาน และคุณจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ก้าวหน้าในการงานอย่างยั่งยืน

 

Certified TKI (The Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument) Coach : ให้บริการ Trainining HR หรือบุคลากรในองค์กร ในการบริหารจัดการข้อขัดแย้งในองค์กรอันเนื่องมาจากบุคลิคภาพ ทัศนคติ นิสัย ความสามารถของบุคลากรที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะนำถึงวิธีการบริหารจัดการข้อขัดแยังแบบ empower บุคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ  สำหรับการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one คุณจะทราบว่าคุณมีวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตประจำวันอย่างไร และคุณจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอย่างไรเพื่อลดข้อขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างมีความสุข ณ ข้อจำกัดที่มี

UPCOMING EVENTS

25-31 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 15 (7 วันเต็ม)
หลักสูตร x3 Certificates : NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching ระดับพื้นฐาน หรือระดับ Practitioner Certification Training

Photo Therapy : หลากภาพถ่าย หลายอารมณ์ ค้นใจคุณ

ครั้งที่ 1 - พุธ 29 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 2 - พุธ 19 กันยายน 2561

ครั้งที่ 3 - อาทิตย์ 30 กันยายน 2561

ศาสตร์รูปภาพบำบัดออกแบบโดยบริษัท Point of You ประเทศอิสราเอล ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในแง่ของการให้คนเข้าใจและบำบัดตัวเองผ่านรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจชีวิตตัวเอง ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ข้อขัดแย้งหรือติดขัดในชีวิตและแนวทางแก้ไข ที่เกิดจากแนวคิดของแต่ละท่านที่สามารถตกผลึกมุมมองของเหตุการณ์และชีวิตได้ผ่านรูปภาพ

มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 3 (12 วันเต็ม)
หลักสูตร x3 Certificates : NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching ระดับสูง หรือระดับ MASTER Practitioner Certification Training
Prerequisite : ต้องจบหลักสูตรเดียวกันขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโค้ชนุ่น หรือจากทั้งผู้สอนและสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก American Board of NLP (ABNLP) และ Time Line Therapy Associtation (TLTA) เท่านั้น

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการเรียนคอร์ส
NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching
ระดับพื้นฐาน หรือ ระดับ Practitioner Level

Testimonial ของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อคอร์ส

NLP / NLP Coaching / Time Line Therapy(TM)

ระดับ Practitioner Certification Training

บางส่วนของวีดีโอ Testimonial ของผู้เข้าร่วมอบรม

บางส่วนของวีดีโอ Testimonial ของผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนหนึ่งของรูปภาพบรรยากาศการเรียน

บทความล่าสุด

Powered by MakeWebEasy.com