UPCOMING EVENTS
Certified Course ที่ได้รับการรับรองเนื้อหาหลักสูตรและผู้สอนจาก
American Board of NLP และ Time Line Therapy Association, USA.

4-10 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 17 (7 วันเต็ม)
หลักสูตร x3 Certificates : NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching ระดับพื้นฐาน หรือระดับ Practitioner Certification Training

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง ทั้งวิธีคิด ทัศนคติ มุมมองต่อตัวเองและสิ่งต่างๆรอบตัว การตระหนักรู้ถึงความมีค่าของตัวเอง เข้าใจวิธีการจัดการกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิต รู้วิธีการบริหารอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเข้าใจและพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณให้ก้าวไปอีกระดับ ด้วยการผสมผสานระหว่างหลักสูตรมาตรฐานจากอเมริกา เข้ากับวิถีแนวคิดเชิงพุทธ ศาสตร์การเยียวยาเชิงพลังงาน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาจิตวิญญาณ ด้วยประสบการณ์ของโค้ชนุ่นที่เรียงร้อยการสอนที่มี Case Study มากมายมาแชร์ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้ากับชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นจริง  หลักสูตรนี้จึงถือว่าเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ทรงคุณค่า และเป็นอีกหนึ่ง​ Life Time Knowledge ของ "โรงเรียนการใช้ชีวิต " ซึ่งจะทำให้ท่านก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

## หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นสอนให้ท่านมุ่งเน้นไปที่ความร่ำรวย เพราะความมั่งคั่งนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินอย่างเดียว แต่ประกอบไปด้วยปัญญา ความสุข ความพอดี และอื่นๆ อีกมากมาย  
## โค้ชเน้นความสุขความสำเร็จจากการเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในทุกวันของชีวิต หลักสูตรนี้จึงไม่สอนความสำเร็จแบบรวดเร็วปุบปับ แต่เป็นองค์ความรู้ที่ทำให้ท่านพุ่งไปสู่ความสุขความสำเร็จและสามารถรักษามันไว้ได้กับตัวอย่างยั่งยืน
## ถ้าท่านเชื่อว่าคนที่มีศักยภาพและรู้จักใช้ปัญญาของตัวเองให้เป็นในสถานการณ์ต่างๆ แล้วความมั่งคั่งในรูปตัวเงินจะตามมาเอง....นี่คือคอร์สที่เหมาะสำหรับคุณค่ะ

รุ่นที่ 4 - รอประกาศกำหนดการเร็วๆนี้ (10 วันเต็มและมีหยุดระหว่างกลาง 2 วัน)
หลักสูตร x3 Certificates : NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching ระดับสูง หรือระดับ MASTER Practitioner Certification Training
Prerequisite : ต้องจบหลักสูตรเดียวกันขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโค้ชนุ่น หรือจากทั้งผู้สอนและสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก American Board of NLP (ABNLP) และ Time Line Therapy Associtation (TLTA) เท่านั้น

ต่อยอดความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยหลักสูตรระดับสูง หรือ Master Practitioner ที่จะทำให้ท่านเชื่อมต่อทฤษฎี ความคิด ประสบการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในระดับพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจในเบื้องลึกของความเป็นไปของการทำงานของจิตใต้สำนึกที่ส่งผลต่อร่างกาย ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของเรา ด้วยเทคนิคที่หลากหลายและเนื้อหาที่ลึกมากขึ้น ด้วยองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ควันตั้ม กฎจักรวาล และการบำบัดผ่านการย้อนอดีตเพื่อกำจัดข้อจำกัดทางความคิดที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตตามมา การเข้าใจในวิถีการดำเนินของชีวิตมนุษย์ด้วยการอิงศาสตร์เชิงพุทธ การใช้การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นไปอีกขั้น  เหมาะกับผู้ที่เป็นโค้ชหรือเทรนเน่อร์ที่ต้องการเติมความรู้ให้แน่นและองค์ความรู้ที่เป็น Bullet Proof ที่จะช่วยให้มีการอธิบายสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและตรงจุด หลักสูตรนี้ยังประกอบไปด้วยแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปอีกมากมาย

## หลักสูตรนี้ จะทำให้คุณตกผลึกทางจิตและปัญญา มองโลกในมุมแห่งความเป็นจริงมากขึ้นและ Connect the dots ในสิ่งต่างๆ ที่คุณเคยเรียนมาในชีวิตเข้าด้วยกัน ...และนี่คือคอร์สที่เปิดโลกทรรศน์ให้คุณก้าวเข้าสู่การเข้าใจศาสตร์พลังงานและฟิสิกส์ควันตั้มได้อย่างน่าทึ่ง

Upcoming Events
Photo Therapy : Certified Workshop ที่ใช้ Tools และ Methodology
ของ Points of You Academy, Israel

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ร่วมสัมผัสประสบการณ์กับ Hello Points Workshop (หรือ L.1 Workshop) ที่จะทำให้คุณค้นพบความเป็นตัวคุณผ่านการ์ดรูปภาพและขั้นตอนที่ถูกพัฒนามาโดย Points of You Academy, Israel เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงจิตใจและความคิดของคุณอย่างที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563
ต่อยอดความรู้และประสบการณ์กับ Points of You Academy กับ Creative Practice Workshop (หรือ L.2 Workshop) ที่จะทำให้คุณค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง เข้าใจตัวตนและความเป็นไปของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เข้าใจข้อจำกัด อุปสรรค ปัญหาที่กำลังเผชิญโดยที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีอยู่และมุมมองของคุณในการไขปัญหานั้น รวมทั้งเทคนิคขั้นตอนต่างๆ มากมายที่สามารถนำไปใช้กับตัวเองหรือต่อยอดทางธุรกิจของคุณต่อไป

คุณพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตและจิตของคุณหรือยัง
พัฒนาศักยภาพและก้าวข้ามขีดจำกัด
ตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด
กำจัดอุปสรรคและก้าวข้ามขีดจำกัด
ที่ขว้างกั้นคุณ
สู่ความสำเร็จ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่
ที่ประสบความสำเร็จ
เป็นความสำเร็จในทุกมิติทั้งชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการงาน เพราะความสำเร็จ
จะเกิดขึ้นได้ จากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และการพัฒนาความสามารถของคุณเท่านั้น
มีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริง
ปรับสมดุลชีวิต ปรับตัวเองให้มีความสุข
และสามารถส่งต่อทัศนคติดีๆ
ให้ครอบครัวจนถึงรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน
Qualification และ Service ของโค้ชนุ่น
NLP Coach Trainer : ให้บริการสอนหลักสูตร NLP Coaching ระดับพื้นฐานและระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับโค้ชอาชีพ และบริการโค้ชชิ่ง one-on-one 
Time Line Therapy Trainer : ให้บริการสอนหลักสูตร Time Line Therapy ระดับพื้นฐานและระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับโค้ชอาชีพ และบริการโค้ชชิ่ง one-on-one โดยใช้ศาสตร์ Time Line Therapy
NLP Trainer : ให้บริการสอนหลักสูตร Neuro Linguistic Programming ระดับพื้นฐานและระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับโค้ชอาชีพ และบริการโค้ชชิ่ง one-on-one โดยใช้ศาสตร์ NLP
Past Life Regression Coach : ให้บริการโค้ชชิ่งผ่านศาสตร์​ Past Life Regression หรือสะกดจิตระลึกชาติบำบัด ในรูปแบบ one-on-one
Gallup Certified Strengths Coach : ให้บริการ Training องค์กรโดยใช้ศาสตร์ที่ช่วยหาพรสวรรค์และจุดแข็งของผู้บริหาร บุคลากรหรือคนในทีม เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพัฒนาจุดแข็งของบุคลากรและการผสมผสานจุดแข็งของคนในทีมที่ทำให้การทำงานโดยรวมประสบความสำเร็จ และบริการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one เพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะค้นหาพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน
Certified MBTI Step I and Step II Coach : ให้บริการ Training องค์กรโดยใช้ศาสตร์ที่ช่วยหาบุคลิคภาพความเป็นตัวตนของบุคลากร ผู้บริหาร หรือคนในทีม และบริการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one เพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะค้นหาบุคลิคภาพ การบริหารจัดการข้อชัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงในชีวิต การสื่อสาร การตัดสินใจ และการก้าวผ่าน Mid Life Challenge ของตัวเองที่ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้านอย่างที่คุณนึกไม่ถึง

Certified Apollo Profile Career Assessment Instrument Coach : ให้บริการ Trainining HR หรือบุคลากรในองค์กร เพื่อค้นหาว่าพนักงานในระดับต่างๆ มีความชอบในงานที่ทำอย่างไร มีแรงบันดาลใจในการทำงานแบบไหน และมองว่าการทำงานสำคัญต่อชีวิตพวกเขาอย่างไร ซึ่งองค์กรสามารถใช้ข้อมูลนี้มาคัดเลือก ปรับตำแหน่ง และพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สำหรับการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one คุณจะทราบว่าองค์กรใหญ่มองหาคนที่มีทัศนคติและความสามารถแบบไหนเข้าร่วมงาน และคุณจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ก้าวหน้าในการงานอย่างยั่งยืน

 

Certified TKI (The Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument) Coach : ให้บริการ Trainining HR หรือบุคลากรในองค์กร ในการบริหารจัดการข้อขัดแย้งในองค์กรอันเนื่องมาจากบุคลิคภาพ ทัศนคติ นิสัย ความสามารถของบุคลากรที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะนำถึงวิธีการบริหารจัดการข้อขัดแยังแบบ empower บุคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ  สำหรับการโค้ชชิ่งแบบ one-on-one คุณจะทราบว่าคุณมีวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตประจำวันอย่างไร และคุณจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอย่างไรเพื่อลดข้อขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างมีความสุข ณ ข้อจำกัดที่มี
Certified Expert (L.3) : ให้บริการ Training ทั้งรูปแบบ Certified L.1 และ L.2 Workshop โดยใช้การ์ดรูปภาพและ Methodology ของ​​ Points of You Academy, Israel รวมทั้ง Training แบบ Customized Workshop ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังมีบริการโค้ชชิ่งผ่านศาสตร์ Photo Therapy เพื่อให้โค้ชชี่เข้าใจตัวเองและค้นพบศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น
The Emotion Code : ศาสตร์ Healing เชิงพลังงานที่สามารถดึงอารมณ์ลบที่หมักหมมอยู่ในจิตใจและร่างกายจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาออกมาได้ ทำให้สภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้น สามารถทำ Healing ได้ทั้งทางไกลและตัวต่อตัว
The Body Code : ศาสตร์ Healing เชิงพลังงานที่ต่อยอดจาก The Emotion Code ที่สามารถปรับสมดุลย์พลังงานในร่างกายในหลายมิติ เพื่อแก้ไขความคิด ร่างกาย อารมณ์ ที่มีความไม่สมดุลย์เชิงพลังงานซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายและทางใจ สามารถทำ Healing ได้ทั้งทางไกลและตัวต่อตัว

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการเรียนคอร์ส
NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching
ระดับพื้นฐาน หรือ ระดับ Practitioner Level

Testimonial ของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อคอร์ส

NLP / NLP Coaching / Time Line Therapy(TM)

ระดับ Practitioner Certification Training

บางส่วนของวีดีโอ Testimonial ของผู้เข้าร่วมอบรม

บางส่วนของวีดีโอ Testimonial ของผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนหนึ่งของรูปภาพบรรยากาศการเรียน

บทความล่าสุด

Powered by MakeWebEasy.com