Coaching Packageจำนวนครั้งและระยะเวลาในการโค้ชจะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือปัญหาของลูกค้าว่ามีมากแค่ไหนและมีขอบเขตเพียงใด 

เมื่อได้พูดคุยเบื้องต้นกับลูกค้าแล้ว โค้ชจะสามารถบอกได้ว่าลูกค้าจะสามารถเลือก Package 1-3 หรือ Package 4 หรือ Package 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

   Package 1 : จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง สำหรับประเด็นหรือปัญหาที่เล็กน้อย หรือการตั้งเป้าหมายในชีวิต

   Package 2 : จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือตามที่ตกลงกัน เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างเห็นได้ชัด

   Package 3 : จำนวน 6 ครั้งขึ้นไป ครั้งละ 2 ชั่วโมง ประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือตามที่ตกลงกัน เพื่อให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น คุณก็จะมีวิธีรับมือกับมันและจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกวิธี   จำนวนครั้งในการโค้ชจะมีการตกลงกับโค้ชเมื่อมีการคุยกันเพื่อประเมินเบื้องต้นแล้ว โดยโค้ชจะประเมินจำนวนครั้งที่ทำให้ลูกค้าได้ประสิทธิภาพและได้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากปัญหาของบางท่านอาจจะสลับซับซ้อนและเกี่ยวพันกับปัญหาอื่นๆในชีวิตอีกมากมายจนต้องทำการปรับแก้ไขรูปแบบความคิดระดับจิตใต้สำนึกหลายด้านด้วยกัน

   Package 4 (Long term Life Coaching) : เป็นบริการ Coaching การดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุลและมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง การก้าวสู่จุดหมายอย่างรวดเร็วและเห็นผล ความรักความสัมพันธ์ ครอบครัว การงาน การทำธุรกิจ การแก้ไขปัญหาความปวดเรื้อรังของร่างกาย (Chronic Pain) เป็นต้น  โดยจะทำการ Coach ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (หรือตามตกลงกัน) เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งการ Coach แบบระยะยาวนี้ โค้ชสามารถรับลูกค้าได้จำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะ

   Package 5 (Coach the coach) : เป็นบริการรับ Mentor ผู้ที่เป็นโค้ชอาชีพอยู่แล้วที่อยากจะปรึกษาเคสที่ซับซ้อนหรือแนวทางการโค้ชชิ่ง หรือสำหรับโค้ชที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพโค้ชเพื่อที่จะช่วยให้คำปรึกษาแนวทางการมอง Pattern ปัญหาของลูกค้ารวมทั้งเทคนิคที่เหมาะสมที่จะใช้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com